POBEST, s.r.o. - výhradný distribútor hasiacich látok
Dafo Fomtec AB pre Slovensko
Značka POBEST vzniká v roku 1994 za účelom poskytovania služieb pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb.

V roku 2000 sa vytvára samostatná línia s portfóliom služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V roku 2006 vzniká nová právna forma POBEST, s.r.o. Činnosti a rozsah poskytovaných služieb sa postupne rozširujú a rastú, spolu s počtom spokojných zákazníkov.

V roku 2014 dochádza k rozšíreniu výkonného tímu, zavádzame nové produkty a služby, a to realizáciu požiarnotechnických zariadení a požiarnych konštrukcií a zároveň sa stávame výhradným dovozcom hasiacich látok výrobcu Dafo Fomtec AB pre Slovensko.

Viac o nás na www.pobest.sk