Produkty - penidlo FOMTEC ARC 3x3 NV
Všeobecné informácie:

Fomtec ARC 3x3 NV (Newtonian) je viacúčelový vodný film vytvárajúci penový koncentrát s vysokou účinnosťou.

Hasivo 3x3 NV je Newtonovská kvapalina na báze špeciálne vybraných uhľovodíkových/fluórkarbónových povrchovo aktívnych látok a neobsahuje žiadny polymér, ktorý spravidla vytvára univerzálny ARC penotvorný roztok viskóznym. Jeho vysoká tekutosť robí jeho dávkovanie jednoduchším a presnejším, ako prostredníctvom prenosných, tak pevných primiešavačov, a to i pri nízkych teplotách.

Výhodou hasiva Fomtec ARC 3x3 NV je 3%-ný pomer primiešavania, pre všetky triedy požiaru B vrátane polárnych rozpúšťadiel, v sladkej aj morskej vode.

Špeciálne vybrané fluórkarbónové povrchovo aktívne látky „izolujú“ bubliny proti účinkom polárnych rozpúšťadiel a taktiež zabezpečia vytvorenie vysokoúčinnej vrstvy peny plávajúcej na povrchu polárnych rozpúšťadiel.


Použitie:

Hasivo Fomtec ARC 3x3 NV je určené na použitie k haseniu požiarov triedy B uhľovodíkových palív rovnako ako polárnych rozpúšťadiel, tj. izopropanolu, metanolu a iných penu ničiacich látok, ako napr. MTBE. Môže sa používať s prúdnicami s prisávaním a bez prisávania vzduchu. Typickou aplikáciou tohto hasiva je ochrana skladovacích zásobníkov, procesné oblasti, energetika, námorné terminály, obecné požiarne zbory, pobrežné plošiny a pod. Je kompatibilný so všetkými suchými chemickými práškami.

Primiešavanie:

Fomtec ARC 3x3 NV je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia,


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,03 +/- 0,01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 100 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -2°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -2°C do 55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 18,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec ARC 3x3 NV má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Hasivo Fomtec ARC 3x3 NV je biologicky odbúrateľný. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov. Tento produkt neobsahuje perfluoroktansulfonát PFOS a kyselinu perfluoroktánovú PFOA.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 3 a 4. a má certifikáciu Lloyds register na prepravu.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk