Produkty - penidlo FOMTEC Enviro 3x3 Ultra
Všeobecné informácie:

Fomtec Enviro 3x3 Ultra je viacúčelový hasiaci koncentrát odolný voči alkoholu bez obsahu akýchkoľvek fluórkarbónových povrchovo aktívnych látok a polymérov.

Charakteristika penenia Fomtec Enviro 3x3 Ultra mu umožňuje rýchle šírenie peny cez horiacu kvapalinu, a tým dostáva oheň pod kontrolu. Fomtec Enviro 3x3 Ultra bolo navrhnuté tak, aby efektívne pracoval tak s požiarmi uhľovodíkov ako aj s požiarmi polárnych kvapalín.

V prípade aplikovania na polárne rozpúšťadlá sa vytvorí silná polymérna membrána a tá umožňuje penovej pokrývke účinne uhasiť oheň. Toto platí aj pri kvapalinách ničiacich penu akou je MTBE.

Fomtec Enviro 3x3 Ultra by malo byť použité na 3% primiešanie, tak pri uhľovodíkových kvapalinách, ako aj pri polárnych rozpúšťadlách. Ak sa penidlo použije so slanou morskou vodou jeho požiarna výkonnosť sa znižuje.


Použitie:

Hasivo Fomtec Enviro 3x3 Ultra je určené na použitie pre hasenie triedy požiarov B – uhľovodíkových palív rovnako ako polárnych rozpúšťadiel, tj. izopropanolu, metanolu, acetónu atď. Fomtec Enviro 3x3 Ultra môže byť použité ako stredná a ťažká pena.

Primiešavanie:

Enviro 3x3 Ultra je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,035 +/- 0,01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 4500 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -12°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -12°C do 55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 28,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec Enviro 3x3 Ultra má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je biologicky odbúrateľný. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 3 a 4.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk