Produkty - penidlo FOMTEC MB 5
Všeobecné informácie:

Fomtec MB 5 je zmes vysoko aktívnych syntetických mastných alkohol sulfátov, rozpúšťadiel a stabilizátorov.

Fomtec MB 5 zmiešaný s vodou a prevedený do finálnej peny prostredníctvom penotvorných zariadení na vytvorenie ľahkej, strednej či ťažkej peny. Tento typ hasiva bojuje s požiarom zapenením požiariska, zamedzením prístupu vzduchu, ochladzovaním povrchu horiacej kvapaliny a potlačením horľavých plynov vznikajúcich odparovaním z povrchu horľaviny. Ako ľahká pena sa používa k úplnému zapeneniu uzavretých priestorov, kde pena vytvára inertnú atmosféru.

Fomtec MB 5 je možné použiť na 2% až 6% primiešanie so sladkou či morskou vodou, ak je požadovaná výroba strednej a ľahkej peny, v závislosti na použití penotvorného zariadenia.


Použitie:

Hasivo Fomtec MB 5 je viacúčelové penotvorné hasivo, ktoré možno použiť ako ľahkú, strednú aj ťažkú penu na hasenie požiarov triedy B – uhľovodíkov, takých ako je napr. menšie množstvo rozliatych pohonných hmôt (ťažká a stredná pena), ochrana hraničných oblastí (stredné napenenie) na vytvorenie ochranných bariér medzi nádržami s ropnými produktami, ale taktiež napríklad na kontrolu a hasenie kryogénnych horľavín alebo na zrazenie pár z toxických únikov.

Ako stredná a ľahká pena môže byť Fomtec MB 5 použité na úplné zapenenie priestoru požiaru, vrátane požiarov triedy A a B. Stredná pena je vhodná pre menšie plochy, ako sú napr. pivnice či suterény budov, ľahké pena je vhodná pre veľké priestory akou sú sklady, lodné kargá alebo strojovne. Zvlášť vhodné je predovšetkým na použitie pri zle prístupných požiaroch, kde je treba udržať škody spôsobené zásahom na minime.

Primiešavanie:

Fomtec MB 5 je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,015 +/- 0,01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 30 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   +1°C
Odporúčaná teplota skladovania:   +1°C do 55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 26,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec MB 5 má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Fomtec MB 5 je biologicky odbúrateľný. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 1 a 3.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk