Produkty - penidlo FOMTEC ARC 1x1 NV
Všeobecné informácie:

Fomtec ARC 1x1 NV je viacúčelový vodný film vytvárajúci penový koncentrát s vysokou účinnosťou. Charakteristické pre vodný film vytvárajúci penový koncentrát je, že sa rýchlo šíri cez oheň. Kvôli tomu je veľmi efektívny na hasenie požiarov uhľovodíkových palív. Pridaním špeciálnych polymérov zabezpečí vysokú účinnosť hasenia pri požiari polárnych rozpúšťadiel, v sladkej alebo slanej morskej vode.

Hasivo 1x1 NV je Newtonovská kvapalina na báze špeciálne vybraných uhľovodíkových / fluórkarbónových povrchovo aktívnych látok a neobsahuje žiadny polymér, ktorý spravidla vytvára univerzálny ARC penotvorný roztok viskóznym. Jeho vysoká tekutosť robí jeho dávkovanie jednoduchším a presnejším, ako prostredníctvom prenosných, tak aj pevných primiešavačov, a to i pri nízkych teplotách.

Výhodou hasiva Fomtec AFFF ARC 1x1 NV je 1%-ný pomer primiešavania, pre všetky triedy požiaru B vrátane polárnych rozpúšťadiel, v sladkej aj morskej vode.

Nízke povrchové napätie roztoku vodnej peny umožňuje, aby vodný film, hoci je ťažší ako horiaca kvapalina, plával na povrchu uhľovodíkovej kvapaliny. Pri aplikácii hasiva na polárne rozpúšťadlá, polymérna membrána umožňuje penovej pokrývke účinné uhasenie. Toto platí aj pri kvapalinách ničiacich penu akou je MTBE (prísada benzínu).


Použitie:

Hasivo Fomtec ARC 1x1 NV je určené na použitie k haseniu požiarov triedy B uhľovodíkových palív rovnako ako polárnych rozpúšťadiel, tj. izopropanolu, metanolu a iných penu ničiacich látok, ako napr. MTBE pri 1%-nom pomere primiešavania. Môže sa používať s prúdnicami s prisávaním a bez prisávania vzduchu. Typickou aplikáciou tohto hasiva je ochrana skladovacích zásobníkov, procesné oblasti, energetika, námorné terminály, obecné požiarne zbory, pobrežné plošiny a pod. Je kompatibilný so všetkými suchými chemickými práškami.

Primiešavanie:

Fomtec ARC 1x1 NV je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,06 +/- 0,01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 100 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -12°C C
Odporúčaná teplota skladovania:   -12°C - -55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 18,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec ARC 1x1 NV má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Fomtec ARC 1x1 NV je biologicky odbúrateľný. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov. Tento produkt neobsahuje perfluoroktansulfonát PFOS a kyselinu perfluoroktánovú PFOA.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 3 a 4.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk