Produkty - penidlo Fomtec® LS xMax
Všeobecné informácie:

Fomtec LS xMax je novou generáciou vysokoúčinných viacúčelových penidiel. Skladá sa z uhľovodíkových povrchovo aktívne látok zmiešaných s rôznymi rozpúšťadlami, konzervačnými látkami a stabilizátormi.

Fomtec LS xMax neobsahuje fluórované povrchovo aktívne látky. Fomtec LS xMax bol navrhnutý pre použitie v penových systémoch ľahkej, strednej a ťažkej peny.


Použitie:

Fomtec LS xMax je určený na hasenie požiarov triedy B uhľovodíkových palív, ako je ropa, nafta, benzín a letecké palivá. Fomtec LS xMax je možné použiť so všetkými druhmi napeňovacích zariadení na ľahkú, strednú a ťažkú penu. Je určený pre použitie ako 3% koncentrát.

Primiešavanie:

Fomtec LS xMax je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia, ako napr.:
- Inline induktory
- Primiešavacie systémy s variabilným prietokom
- Tlaková nádoba s membránou (Bladder tank) + primiešavač
- Primiešavacie systémy s použitím čerpadla
- Hydromotorové turbíny
- Samonasávacie primiešavače

Vybavenie/zariadenie by malo byť navrhnuté podľa typu peny.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá farba
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,02 +/- 0.01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 50 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Odporúčaná teplota skladovania:   -6°C - 55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 26,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec MB 5 má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Fomtec MB 5 je biologicky odbúrateľný. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 1 a 3.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk