Produkty - penidlo Fomtec® LS aMax
Všeobecné informácie:

Fomtec LS aMax je novou generáciou vysokoúčinných viacúčelových penidiel. Skladá sa z fluórovaných uhľovodíkov a povrchovo aktívnych látok zmiešaných s rôznymi rozpúšťadlami, konzervačnými látkami a stabilizátormi.

Fomtec LS aMax bol navrhnutý pre použitie v penových zariadeniach na ľahkú, strednú a ťažkú penu. Ďalšou jedinečnou vlastnosťou Fomtec LS aMax je odolnosť voči alkoholom.


Použitie:

Fomtec LS aMax je určený na hasenie požiarov triedy B uhľovodíkových palív, ako je ropa, nafta, benzín a letecké palivá, rovnako ako aj na hasenie polárnych kvapalín, ako je acetón, izopropylalkohol, atď. Fomtec LS aMax je možné použiť so všetkými druhmi napeňovacích zariadení na ľahkú, strednú a ťažkú penu. Je určený pre použitie ako 3% koncentrát.

Primiešavanie:

Fomtec LS aMax je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia, ako napr.:
- Inline induktory
- Primiešavacie systémy s variabilným prietokom
- Tlaková nádoba s membránou (Bladder tank) + primiešavač
- Primiešavacie systémy s použitím čerpadla
- Hydromotorové turbíny
- Samonasávacie primiešavače
Vybavenie/zariadenie by malo byť navrhnuté s ohľadom na typ peny.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá farba
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,03 +/- 0.01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 2500 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Odporúčaná teplota skladovania:   -6°C - 55°C

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penidlá by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektro- chemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penidlom, pri skladovaní je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec LS xMax má receptúru špeciálne vybratú pre jeho účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Fomtec LS xMax biologicky odbúrateľné. S vyliatym penidlom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penidla, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov. Tento produkt neobsahuje perfluoroktansulfonát PFOS ani kyselinu perfluoroktánovú PFOA. Fomtec LS xMax je navrhnutý bez použitia fluórovaných povrchovo aktívnych látok.

Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov materiálu (KBÚ).

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568 časť 1, časť 2, časť 3
- ICAO, Level B

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk