Produkty - penidlo FOMTEC ARC 3x3
Všeobecné informácie:

Fomtec ARC 3x3 je penovotvorný koncentrát vytvárajúci vodný films vysokou účinnosťou. Hlavnou výhodou Fomtec ARC 3x3 je 3%-ný pomer primiešavania, pre všetky triedy požiaru B vrátane polárnych rozpúšťadiel, v sladkej aj morskej vode.

Charakteristické pre penotvorné hasivo vytvárajúce vodný film je, že sa rýchlo šíri cez oheň. Kvôli tomu je veľmi efektívne na hasenie požiarov uhľovodíkových palív. Pridaním špeciálnych polymérov zabezpečí vysokú účinnosť hasenia pri požiari polárnych rozpúšťadiel.

Nízke povrchové napätie roztoku vodnej peny umožňuje, aby vodný film, hoci je ťažší ako horiaca kvapalina, plával na povrchu uhľovodíkovej kvapaliny.

Pri aplikácii hasiva na polárne rozpúšťadlá, polymérna membrána umožňuje penovej pokrývke účinné uhasenie. Toto platí aj pri kvapalinách ničiacich penu akou je MTBE.


Použitie:

Hasivo Fomtec ARC 3x3 je určené na použitie k haseniu požiarov triedy B uhľovodíkových palív rovnako ako polárnych rozpúšťadiel, tj. izopropanolu, metanolu a iných penu ničiacich látok, ako napr. MTBE. Využíva len polovičné množstvo hasiva na hasenie požiaru polárnych rozpúšťadiel v porovnaní s penotvornými koncentrátmi typu 3x6. Môže sa používať s prúdnicami s prisávaním a bez prisávania vzduchu. Je kompatibilný so všetkými suchými chemickými práškami.

Účinnosť pri hasení a napenenie:

Hasivo Fomtec ARC 3x3 bolo navrhnuté tak, aby malo čo najlepšie vlastnosti ako:
- Penovotvorné hasivo vytvárajúce vodný film
- Pena odolná voči alkoholu
Účinnosť tohto produktu pri hasení bola zmeraná a zdokumentovaná v súlade s „Medzinárodnými schváleniami“ uvedenými v tomto dokumente. Takisto bolo testované a zistilo sa, že je v zhode s LastFire protokolom s výsledkom dobrý. Napenenie závisí od použitého vybavenia a iných premenných, ako sú voda a teploty prostredia. Priemerná rozpínavosť 7:1, priemerná doba rozpadu ¼ je 09:00 minút pri použití testovacej trysky UNI 86.


Primiešavanie:

Fomtec ARC 3x3 je možné ľahko primiešavať pre tvorbu korektného penotvorného roztoku s použitím bežného vybavenia, ako napr.:
- Inline induktory
- Vyvážený tlak, primiešavacie systémy s variabilným tokom
- Bladder tank (tlaková nádoba s membránou) + primiešavač
- Primiešavacie systémy s použitím čerpadla
- Hydromotorové turbíny
- Self induktory

Vybavenie/zariadenie by malo byť navrhnuté podľa typu peny.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,075 +/- 0,01 g/ml
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 2300 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -15°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -15°C do 55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 19,0 g·cm/s2/cm

SKladovanie/životnosť:

Pri skladovaní v pôvodnom neporušenom balení má produkt dlhú dobu životnosti. V miernom podnebí je jeho životnosť viac ako 10 rokov. Tak ako pri všetkých penách, životnosť závisí od teploty a podmienok skladovania. Ak produkt pri skladovaní alebo transporte zmrzne, po rozmrazení je plne použiteľný.

Syntetické penové koncentráty by mali byť skladované iba v nerezových alebo plastových nádobách/kontajneroch. Z dôvodu možnej elektrochemickej korózie na spojoch medzi rôznymi kovmi pri kontakte s penovým koncentrátom, pri skladovaní penových koncentrátov je vhodné použiť iba jeden typ kovu pre potrubia, armatúry, čerpadlá a cisterny. Pri skladovaní a manipulácii a pre zabezpečenie priaznivých podmienok pri skladovaní odporúčame riadiť sa našimi pokynmi.

Vplyv na životné prostredie:

Fomtec ARC 3x3 má receptúru špeciálne vybratú pre jej účinnosť pri hasení a environmentálny profil. Hasivo Fomtec ARC 3x3 NV je biologicky odbúrateľné. S vyliatym koncentrátom alebo penovým roztokom však treba zaobchádzať podľa miestnych prepisov. Bežne môžu odpadové systémy odstrániť penový roztok vytvorený z tohto typu penového koncentrátu, no v tejto otázke by ste sa mali obrátiť na miestnych prevádzkovateľov odpadových systémov. Tento produkt neobsahuje perfluoroktansulfonát PFOS a kyselinu perfluoroktánovú PFOA.

Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov materiálu (KBÚ).

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 1568, časť 3 a 4, má certifikáciu Lloyds register na prepravu, MED Wheelmarked a IMO 1312.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk