Produkty - penidlo FOMTEC EXT Plus
Všeobecné informácie:

Fomtec Ext Plus je vodný film vytvárajúci penový koncentrát (AFFF), skladajúci sa z fluórkarbónových a uhľovodíkových povrchovo aktívnych látok v zmesi s rôznymi rozpúšťadlami, konzervačnými látkami a stabilizátormi.

Pena tvorí vodný film, ktorý urýchlene preruší zásobovanie kyslíkom a uhasí oheň. Rozšírená pena, z ktorej je film vytvorený, tvorí stabilnú deku, ktorá potláča uvoľňovanie horľavých pár a ochladzuje povrch haseného paliva a bráni opätovnému vznieteniu.

Nízke povrchové napätie peny umožňuje, hoci je ťažšia ako horiace kvapaliny, vznášať sa na povrchu hasenej kvapaliny.


Fomtec EXT Plus by mal byť použitý na 3% primiešanie roztoku (3 diely koncentrátu v 97 dieloch vody) v sladkej alebo morskej vode. Ak má byť dosiahnutý vyšší stupeň hasiacej účinnosti, koncentrácia môže byť zvýšená na 5% až 6%.


Použitie:

Fomtec EXT Plus je určený na hasenie požiarov na triedy B uhľovodíkových palív, ako je ropa, nafta a letecké palivá.

Fomtec EXT Plus bol špeciálne vyvinutý na použitie v hasiacich prístrojoch.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,05 (+/- 0,01 g/ml)
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 30 mPas
pH:   6,5 - 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -1°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -1°C - +55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 17 mN/m

Spôsob skladovania má vplyv na skutočnú životnosť hasiva.

Doporučené teploty pre uskladnenie -1°C až +55°C, ideálne v nerezových či plastových kontajneroch/kanistroch. V prípade zmrznutia je hasivo po rozmrazení znovu použiteľné.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa EN 3.

Hasivo je ekologicky odbúrateľné, úplne bez fluórovaných povrchovo aktívnych látok.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk