Produkty - penidlo FOMTEC AFFF 6% ICAO
Všeobecné informácie:

Fomtec AFFF 6% ICAO je vodný film vytvárajúci penový koncentrát (AFFF), skladajúci sa z fluórkarbónových a uhľovodíkových povrchovo aktívnych látok v zmesi s rôznymi rozpúšťadlami, konzervačnými látkami a stabilizátormi.

Pena tvorí vodný film, ktorý urýchlene preruší zásobovanie kyslíkom a uhasí oheň. Rozšírená pena, z ktorej je film vytvorený, tvorí stabilnú deku, ktorá potláča uvoľňovanie horľavých pár a ochladzuje povrch haseného paliva a bráni opätovnému vznieteniu.

Nízke povrchové napätie peny umožňuje, hoci je ťažšia ako horiace kvapaliny, vznášať sa na povrchu hasenej kvapaliny.


Fomtec AFFF 6% ICAO by mal byť použitý na 6% primiešanie roztoku (6 dielov koncentrátu v 94 dieloch vody) v brakickej, sladkej alebo morskej vode. Môže byť tiež skladovaný vo forme roztoku premixu v čerstvej vode.


Použitie:

Fomtec AFFF 6% ICAO je určený na hasenie požiarov na triedy B uhľovodíkových palív, ako je ropa, nafta a letecké palivá. Možno ho použiť pri zariadeniach s nasávaním vzduchu, ako aj bez nasávania vzduchu.

Fomtec AFFF 6% ICAO je obzvlášť vhodný na prudké zrazenie plameňov. Je kompatibilný so všetkými hasiacimi práškami a môže byť použitý v hasiacich systémoch s kombinovaným hasením prášok/pena.


Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,03 (+/- 0,01 g/ml)
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 20 mPas
pH:   6,5 – 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -2°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -2°C - +55°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 19 mN/m

Spôsob skladovania má vplyv na skutočnú životnosť hasiva.

Doporučené teploty pre uskladnenie -2°C až +55°C, ideálne v nerezových či plastových kontajneroch/kanistroch. V prípade zmrznutia je hasivo po rozmrazení znovu použiteľné. Pre dopravu peny v rámci jej skladovania je vhodné použiť len jeden typ kovu potrubia, armatúr, čerpadiel, cisterien, a to z dôvodu možnej elektromagnetickej korózie.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa ICAO, level B.

Hasivo je ekologicky odbúrateľné. Neobsahuje PFOS a PFOA.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk