Produkty - penidlo FOMTEC AFFF 3% S
Všeobecné informácie:

Fomtec AFFF 3% S je vodný film vytvárajúci penový koncentrát (AFFF), skladajúci sa z fluórkarbónových a uhľovodíkových povrchovo aktívnych látok v zmesi s rôznymi rozpúšťadlami, konzervačnými látkami a stabilizátormi.

Pena tvorí vodný film, ktorý urýchlene preruší zásobovanie kyslíkom a uhasí oheň. Rozšírená pena, z ktorej je film vytvorený, tvorí stabilnú deku, ktorá potláča uvoľňovanie horľavých pár a ochladzuje povrch haseného paliva a bráni opätovnému vznieteniu.

Nízke povrchové napätie peny umožňuje, hoci je ťažšia ako horiace kvapaliny, vznášať sa na povrchu hasenej kvapaliny.


Fomtec AFFF 3% S by mal byť použitý na 3% primiešanie roztoku (3 diely koncentrátu v 97 dieloch vody) v brakickej, sladkej alebo morskej vode. Môže byť tiež skladovaný vo forme roztoku premixu v čerstvej vode.


Použitie:

Fomtec AFFF 3% S je určený na hasenie požiarov na triedy B uhľovodíkových palív, ako je ropa, nafta a letecké palivá. Možno ho použiť pri zariadeniach s nasávaním vzduchu, ako aj bez nasávania vzduchu.

Fomtec AFFF 3% S je obzvlášť vhodný na prudké zrazenie plameňov. Je kompatibilný so všetkými hasiacimi práškami a môže byť použitý v hasiacich systémoch s kombinovaným hasením prášok/pena.


Dávkovanie:

Fomtec AFFF 3% Plus môže byť jednoducho dávkované pomocou bežného penotvorného príslušenstva.

Použitie v sprinklerovom SHZ:
Fomtec AFFF 3% S bol testovaný v súlade s Underwriters Laboratories, norma UL 162 s použitím štandardných sprinklerových hlavíc K80 a K115. Sprinklerové aplikácie sú obzvlášť náročné pre akékoľvek peny, a to v dôsledku veľmi nízkeho prevádzkového tlaku a dosiahnutiu veľmi nízkeho napenenia. Použitie peny cez sprinklerovú hlavicu je veľmi náročná metóda aplikácie a vyžaduje penu, ktorá zvládne priame aplikácie a čiastočné ponorenie do paliva bez toho, aby stratila svoju odolnosť voči požiaru a opätovnému vzplanutiu. Peny, ktoré sa považujú za vhodné pre sprinklerové aplikácie musia byť tiež schopné určitý čas odolávať pôsobeniu vody priamo na penovú pokrývku, a to bez straty vlastností voči spätnému vzplanutiu.Fomtec AFFF 3% S vyhovel testom a ukázal veľmi dobré hasiace vlastnosti, ako aj odolnosť voči spätnému vzplanutiu.
Fomtec AFFF 3% S je ideálny pre všetky vysoko rizikové aplikácie, ako sú:
Petrochemické a chemické prevádzky
Sklady
Nádrže
Zariadenia na vode (mori)
Ropné tankery

Technické dáta:

Vzhľad:    čistá žltkastá kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C:   1,02 (+/- 0,01 g/ml)
Brookfieldova viskozita pri 20°C:   ≤ 20 mPas
pH:   6,5 – 8,5
Obsah pevných nerozpustných látok:   menej ako 0,2%
Bod mrznutia:   -3°C
Odporúčaná teplota skladovania:   -3°C - +55°C
UL teplota skladovania*:    1,7°C - +49°C
Priemerné povrchové napätie:   ≤ 18 mN/m

*Tento produkt je testovaný v súlade s UL-štandardami a vyhovel špecifickým požiadavkám testu.

Spôsob skladovania má vplyv na skutočnú životnosť hasiva.

Doporučené teploty pre uskladnenie -3°C až +55°C, ideálne v nerezových či plastových kontajneroch/kanistroch. V prípade zmrznutia je hasivo po rozmrazení znovu použiteľné. Pre dopravu peny v rámci jej skladovania je vhodné použiť len jeden typ kovu potrubia, armatúr, čerpadiel, cisterien, a to z dôvodu možnej elektromagnetickej korózie.

Hasivo bolo testované a certifikované podľa Underwriters Laboratories, UL 162 7. vydanie, Factory Mutual (FM) 5130, ULC listed

Hasivo je ekologicky odbúrateľné. Neobsahuje PFOS a PFOA.

Krajina pôvodu: EU/Švédsko

Balenie: 25/200/1000 litrov

E-mail: info@penidlo.sk