Produkty - hasiaci prášok Renex BC PLUS
Všeobecné informácie:

Renex BC PLUS je viacúčelový suchý hasiaci prášok s výbornou účinnosťou pri hasení požiarov triedy B, C a E.

Renex BC PLUS je založený na vysoko efektívnom sírane draselnom a odolný proti pôsobeniu klimatických extrémov pomocou hydrofóbnych činidiel.

Mechanizmus hasenia:

Síran-draselné prášky uhasia požiare horľavých kvapalín tým, že ovplyvňujú chemické reakcie, ktoré prebiehajú v zóne horenia. Tieto chemické reakcie produkujú "voľné radikály", ktoré sa pripoja k povrchu častíc prášku vstupujúcich do plameňa tak, že plameň zanikne a oheň je uhasený.

Mletie základného materiálu pre dosiahnutie vhodnej povrchovej plochy a veľkosti dopravovaných častíc je kritickým procesom pri dosahovaní reakčnej plochy častice.

Balenie:

Prášky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a typoch balenia. Hromadné balenia môžu byť dodané po 25 kg viacvrstvových papierových vreciach, zabalené na paletách po 1000 kg. Tieto balíky sú vhodné pre kontajnerové zásielky.

Prášky môžu byť dodané v 1000 kg vreciach pre zjednodušenie manipulácie a nasypania do násypky plniaceho prístroja. Tento obal je tiež vhodný pre kontajnerové zásielky. Ostatné balenia sú k dispozícii na vyžiadanie

Skladovanie:

Prášky sú namiešané tak, aby neboli ovplyvnené dlhodobým skladovaním. Hoci sú všetky prášky stabilné pri nízkych teplotách, sú stanovené horné teplotné limity pre skladovanie, ktoré závisia od chemickej povahy konkrétneho prášku. Vo všeobecnosti, nemala by byť prekročená teplota +50 ° C.

Prášky by mali byť skladované na suchom mieste v originálnom balení až do použitia.


Technické dáta:

Vzhľad:    Jemný, sypký prášok
Zdanlivá hustota:   Minimum 0.98 kg/dm3
Tap hustota:   1.30 - 1.40 kg/dm3
Obsah vlhkosti:   Menej ako 0.20%
Tekutosť:   > 50 g/sec
Špecifický povrch pomocou prístroja Fisher:   3600 - 3200 cm2/g
Maximálna veľkosť častíc:   300 1-m
Distribúcia častíc Menšie ako 40 1-m:    75-85%
Distribúcia častíc Menšie ako 63 1-m:    85-95%
Korózia a vplyv abrázie:    Nekorozívny a neabrazívny
Stály teplotný rozsah:    - 60°C do +50°C

Kontrola a testy kvality:

Prášky sú vyrábané v súlade s európskou normou EN 615 (1995). Výrobný proces a systém kontroly kvality bol schválený v súlade s ISO 9002.

Prepravné špecifikácie:

25 kg viacvrstvové papierové vrecia - 1000 kg netto (1030 kg):    rozmery 100 x 120 x 100 cm
1000 kg vrecia (1023 kg):    rozmery 100 x 120 x 100 cm

E-mail: info@penidlo.sk